Skate Art

EN | For many people, skateboarding is more than a sport, it’s a spiritual experience and without a doubt is a way of life. Marc knows that and gets the best colors, shapes, and illustrations to create a new custom object with a unique design, and all this from a recycled skateboard or sometimes on a new blank deck from @promodeldeck

Marc has been crafting since he started the “Skate Art” project in 2014 @matdisseny

_______________________________________________

CAT | Per a molta gent, l’skateboarding és més que un esport, és una experiència espiritual i sense cap dubte també és un estil de vida. En Marc ho sap i aconsegueix els millors colors, formes i il·lustracions per a crear un nou objecte personalitzat, amb un disseny únic i tot això a partir d’un skateboard reciclat o a vegades en una fusta nova (blankdeck)de @promodeldeck

Marc ha estat fent artesanies des que va començar el projecte “Skate Art” l’any 2014 @matdisseny

 

_______________________________________________

ES | Para mucha gente, el skateboarding es más que un deporte, es una experiencia espiritual y sin Lugar a dudas un estilo de vida. Marc lo sabe y consigue los mejores colores, formas e ilustraciones para crear un nuevo objeto personalizado con un diseño único, y todo ello a partir de un skateboard reciclado o a veces en una nueva tabla nueva (blankdeck) de @promodeldeck

Marc ha estado haciendo artesanías desde que empezó el proyecto “Skate Art” en el año 2014 @matdisseny

EN | Shaping a recycle skateboard is a painstaking process, and it can take a graphic artist like @matdisseny six to eight hours to craft a single board. Meanwhile, a factory with an assembly line, can use a CNC machine to turn out a board in minutes and repeat the process hundreds of times a day.

Those boards are, in many ways, the same as the boards that Marc crafts; But they’re also completely different, they’re a commodity.

_______________________________________________

CAT |Donar-li forma a una patineta reciclada,  és un procés minuciós, a un artista gràfic com @matdisseny li pot portar de sis a vuit hores fabricar un únic Skateboard. Mentre en  una fàbrica en una línia de muntatge, utilitzant una màquina de CNC pot donar forma una taula en minuts i repetir el procés centenars de vegades al dia.

Aquestes taules són, en molts aspectes, les mateixes que les que realitza en Marc, però també són completament diferents, són pura mercaderia, sense passió ni amor no hi ha art.

 

_______________________________________________

ES | Darle forma a una patineta de reciclaje es un proceso minucioso, a un artista gráfico como @matdisseny le puede llevar de seis a ocho horas fabricar una sola patineta. Mientras en  una fábrica con una línea de montaje, pueden usar una máquina CNC para dar forma a una tabla en minutos y repetir el proceso cientos de veces al día.

Esas tablas son, en muchos aspectos, las mismas que las que fabrica Marc, pero también son completamente diferentes, son pura mercancía, sin pasión ni amor no hay arte.

 

#Skateboarding #customboard #Recycledskateboard #Skateart #purepassion #graphicartist #Skategraphics
#Barcelona #Manresa #Artdirection #illustration 

Scroll _Up